PRAKSİSAnasayfaPRAKSİS TVGaleriAramaÜye ListesiSSSKayıt OlGiriş yap
En son konular
» MISIR'DA NELER OLDU?
Paz Şub. 27, 2011 10:41 pm tarafından olric

» 2010 YILININ EN İYİ 10 FİLMİ!!!
Perş. Ara. 30, 2010 10:42 am tarafından olric

» ALSANJACK - Çisem ERKAYA
Ptsi Ara. 27, 2010 2:18 pm tarafından olric

» Iraklıları insan olarak görmüyordum
Salı Ara. 21, 2010 11:31 am tarafından olric

» RANDEVU İSTANBUL FİLM FESTİVALİ..
Ptsi Ara. 20, 2010 11:03 am tarafından olric

» İnsan Hakları Belgesellerinde Rachel...
Çarş. Ara. 15, 2010 11:23 am tarafından olric

» ALAVARA
Ptsi Ara. 13, 2010 10:48 am tarafından yoldaş

» NEFRET SUÇLARINA KARŞI BULUŞUYORUZ...
Ptsi Ara. 13, 2010 10:30 am tarafından yoldaş

» rockmanifesto - küçük iskender
Çarş. Ara. 01, 2010 11:53 pm tarafından yoldaş

PRAKSİS HABER LİSTESİ
Click to join gencpraksisdergisi

Genç Praksis Dergisi haber listesine gitmek için tıklayın!

EMEK HABERLERİ

Paylaş | 
 

 AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NEONAZİ YÜRÜYÜŞÜNE DURDE!

Aşağa gitmek 
YazarMesaj
gecekuşu
Praksist - Yazar
avatar

Mesaj Sayısı : 134
Yaş : 28
Puan : 152
Kayıt tarihi : 08/10/08

MesajKonu: AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NEONAZİ YÜRÜYÜŞÜNE DURDE!   Ptsi Ocak 12, 2009 10:56 am

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NEONAZ? YÜRÜYÜ?ÜNE DURDE!
Dresden’de Neonazileri Durduraca??z!

A??r? sa?c?lar y?ll?k ‘Yas Yürüyü?lerini” yapmak üzere 14 ?ubat 2009 günü bir kez daha Avrupa’n?n her taraf?ndan Dresden’e gelecek. Irkç?l??a ve Milliyetçili?e DurDe, UNITED ve Almanya’da faaliyet yürüten Geh Denken platformu Avrupa a??r? sa? eylemcilerinin en büyük toplant?s?n? engellemek için hepinizi yard?ma ça??r?yor.


2008’de 6,000’in üzerindeki ürkütücü düzeyde kalabal?k bir Alman ve yabanc? Neonazi‘karde?lik’ ittifak? grubu Avrupa a??r? sa? hareketinin en büyük bulu?mas?n? gerçekle?tirdi. 13-15 ?ubat 1945 hava sald?r?lar?nda ya?am?n? kaybedenleri anmak bahanesi alt?nda karalay?c? propaganda yapmak ve toplum önünde itibar kazanmak amac? ile sokaklar? ele geçirmeye giri?ti. Bunun yan?s?ra kendiliklerinden ilan ettikleri “Yas ve anma yürüyü?ü” asl?nda günlerce süren, a??r? sa? hareketlerin network çal??malar? yapt?klar? ve Neonazilerin örgütlü olarak ideolojik e?itim ald?klar? bir dizi faaliyetin zirvesini olu?turuyor.

UNITED, Saxony eyaletinde yap?lmakta olan bu Neonazi gösterilerin sessizce kabul edilmesine bir son vermek icin uluslararas? destek ça?r?s? yapmaktad?r. Dresden sokaklar?nda Neonazilerle yüzle?erek onlara kar?? aktif (bar??ç?l) direni? sergilemek; Dresden ve Saxony yetkilileri üzerinde uluslararas? bask? olu?turmak için sizlerin yard?m?na ihtiyac?m?z var. Kentin resmi anma kavram? –Sessiz Anma– a??r? sa? kanada kar?? net bir duru? olu?turmak aç?s?ndan yetersiz kalmakta. SESS?ZL??E SON VEREL?M!

UNITED ve yerel platform Geh Denken (Git ve Dü?ün!) birlikte Dresden sokaklar?nda 14 ?ubat 2009 günü yer alacak kar??-eylemler örgütlemekte ve Irkç?l??a ve Milliyetçili?e DurDe Giri?imi bu eylemlere destek vermektedir. 14 ?ubat 2009’da Dresden sokaklar?nda ortak slogan? olan “An?msa! – A??r? sa?c?lara aç?kça DurDe!” alt?nda birle?!

Birlikte eylem – F?rsatlar? kullan!

A??r? sa?c?lar?n Dresden’deki yürüyü?lerine kar?? uzun y?llard?r çok çe?itli faaliyetler yürütülmekteydi. 2006’da Neonaziler ba?ar?l? bir ?ekilde engellendi ve sonuçta Alman polisinin s?k? korumas? alt?nda yönü de?i?tirilerek devam etti. 2007 ve 2008’de antifa?ist hareketin yo?un ve ?srarl? protestolar?na ra?men bu yüz k?zart?c? Nazi yürüyü?ünün güzergâh? Alman polisi taraf?ndan korumaya al?nd?.

2009’da Avrupa’n?n ayr?mc?l??a kar?? hareketlerini, güçlerini birle?meye ve a??r? sa?c?lar?n geçit törenini topluma maletme çabalar?na bir son vermeye ça??r?yoruz.

14 ?ubat 2009’da Dresden sokaklar?nda bize kat?l?n ve Neonazilerin Avrupa’daki en büyük toplant?s?n? bar??c?l ve kararl? birlikteli?imizle durdural?m.

NELER YAPAB?L?RS?N?Z

– Bu kar?? eylemi bütün ili?kide oldu?unuz ki?i ve kurulu?lara bildirebilirsiniz. (Bu metnin çevirisini yap?p bütün haber bültenlerinize / web sitelerinize / yaz??ma guruplar?n?za vb. yayabilirsiniz. Bu eylem ça?r?s?n? eylemcilerin rahatl?kla farkedebilmesi için en büyük görsellik düzeyine ç?karabilirsiniz).

– 4 ?ubat 2009’da arkada?lar?n?z? Dresden’e ça??rabilir, getirebilir, otobüs turlar? organize edebilirsiniz.

– ?mzalar?n?zla bizim topluma yapt???m?z ça?r?y? destekleyebilir, ba?l? oldu?unuz kurulu?lardan destek ifade ve ça?r?s? gönderebilirsiniz. (e-posta deste?inizi

\n
durde@durde.orgBu e-posta adresi spam botlar tarafindan korunmaktadir, Görüntülemek için javascript açik olmali.veya

\n
info@unitedagainstracism.orgBu e-posta adresi spam botlar tarafindan korunmaktadir, Görüntülemek için javascript açik olmali.ve

\n
orga@geh-denken.deBu e-posta adresi spam botlar tarafindan korunmaktadir, Görüntülemek için javascript açik olmali.) adreslerine göndermeniz yeter.


– Kat?labilecekseniz bizi en k?sa zamanda bilgilendirin. (Kal?nacak ucuz yer ayarlamaya çal??aca??z).

Daha fazla bilgi için (Almanca, ?ngilizce, Rusça, Çekçe):
http://www.geh-denken.de/joomla/international.html

Bizimle ili?kiye geçmek için:

Eylemin Türkiye irtibat bilgileri:
Irkç?l??a ve Milliyetçili?e DurDe! Giri?imi
Facebook Grubu:
https://www.facebook.com/event.php?eid=56082493083
Web sitesi:
http://www.durde.org
E-posta:

\n
durde@durde.orgBu e-posta adresi spam botlar tarafindan korunmaktadir, Görüntülemek için javascript açik olmali.

Almanya irtibat bilgileri:
Preparation group 14 February 2009 'Geh Denken' (‘Geh Denken’14 ?ubat Haz?rl?k Gurubu)


Tel: 00 49 351 563 66 69
E-posta:Bu e-posta adresi spam botlar tarafindan korunmaktadir, Görüntülemek için javascript açik olmali.
Web sitesi:
http://www.geh-denken.de

Uluslararas? kampanya irtibat bilgileri:
UNITED for Intercultural Action (Kültürleraras? Eylem için B?RLE?)
Postbus 413 - NL 1000 AK Amsterdam
Tel: 00 31 20 683 47 78 – Faks: 0031 20 683 45 82
E-posta:

\n
info@unitedagainstracism.orgBu e-posta adresi spam botlar tarafindan korunmaktadir, Görüntülemek için javascript açik olmali.
Web sitesi:
http://www.unitedagainstracism.org

A?IRI SA?A GÖZLER?N? KAPAMAK ONU KABUL ETMEKT?R

Bu y?l Dresden “2009 Süper seçimi” için start verecek ve a??r? sa? gruplar toplumsal platformu politik propaganda amac? ile sömürmeye çal??acak. Alman makamlar?n?n korumas? alt?nda Neonaziler, Dresden’de politik toplant? örgütlemekte ve a??r? sa??n kitleselle?mesine, demokrasinin tahrip edilmesine ve ülkenin politik inançlar?n?n yozla?t?r?lmas?na çal??maktad?r. Polisin bütün Avrupa’n?n en büyük Neonazi toplant?s?n? korumas?, Dresden makamlar?n?n a??r? sa?c?lar?n bu anma töreninde baz? platformlar? ve konular? ele geçirmelerine sessiz kalmas?, göz yummas? tam anlam? ile bir SKANDALDIR. Biz, a??r? sa?c?lar?n hiç bir propaganda platformunu ele geçirmelerine izin vermeyece?iz.
Avrupa’daki bütün Neonazilerin kendiliklerinden ilan ettikleri bu ‘Yas ve anma yürüyü?ü’nün ifade özgürlü?ü ile hiç bir ilgisi yoktur. Neonazi NPD (Alman Ulusal Partisi) bu giri?imin örgütleyicilerinden biridir ve 1945 Dresden bombalanmas?ndan “Bombalama Holokost’u” olarak bahsetmekte, böylelikle hava sald?r?lar?n? milyonlarca Yahudinin katledilmesi ile bir tutmaktad?r. Bayrak, pankart ve miting nutuklar? Nazi suçlar?n? aç?k bir ?ekilde görecele?tirmekte, Holokost’un gerçek boyutlar?n? azaltmakta ulusalc?l??? yüceltmekte ve ?kinci Dünya sava??nda 3. Reich’?n kaybetti?i topraklar için yas tutmaktad?r.

TAR?H?N YEN?DEN YAZILMASINA KAR?I ÇIK!

Dresden’de olan türden a??r? sa?? kitlesel eylemler kat?l?mc?lar aras?nda anti-demokratik yönelimleri te?vik edilmekte, sözde Nasyonal-sosyalist kimli?in ‘karde?li?ini’ yüceltmekte ve Avrupan?n her kö?esinden faaliyet göstermeyi amaçlayan a??r? sa? network olu?umuna zemin haz?rlamaktad?r.
Bu türden anma çal??malar? tarihte bilinen geleneksel Nasyonal Sosyalizm çizgisini güçlendirmektedir. Dresden’e yap?lan hava sald?r?lar?nda ölenleri, toplama ve yok etme kamplar?nda ölenlerle e? tutmak yolu ile aradaki fark? marjinalle?tirmeyi, Holokost’u önemsizle?tirmeyi amaçlamaktad?r.
Rusya’n?n Leningrad’?, Hollanda’n?n Rotterdam’? ve Britanya’n?n Coventry’si sald?rganl?k ve y?k?m için Alman savas makinesinin hedefi haline gelirken, Dresden, Hitler’in Nasyonal-Sosyalist istibdad?na son vermek için bombaland?. Birçok a??r? sa?c? Dresden’in bombalanmas?n?n askeri ve endüstriyel hedeflerin bombalanmas?ndan ziyade, sivil toplumdan öç al?nmas? amac?yla yap?ld???n? pervas?zca ileri sürmektedir. Alman sa? kanad?n?n en ucundaki baz? politikac?lar?n hava sald?r?lar? hakk?nda bombayla Holokost anlam?nda kulland?klar? “Bombenholocaust” terimi politik tart??malar? k?z??t?rd?. A??r? sa? propagandaya kar?? ç?karken Holokost ile Dresden’in bombalanmas? aras?ndaki bariz fark?n mu?lâkla?t?r?lmas?na izin verilmemeli.
Sayfa başına dön Aşağa gitmek
Kullanıcı profilini gör
 
AVRUPA'NIN EN BÜYÜK NEONAZİ YÜRÜYÜŞÜNE DURDE!
Sayfa başına dön 
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var:Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
PRAKSİS GENÇLİĞİ :: PRAKSİS Haber Servisi :: PRAKSİS Dış Haberler-
Buraya geçin: